Головне меню

Аспірантура
Наука та освіта

Аспірантуру підприємства відкрито в 1969 році для підготовки наукових кадрів. За час роботи аспірантури підготовлено понад 300 кандидатів і 40 докторів наук, серед яких відомі вчені в галузі фізико-математичних, технічних, історичних та філологічних наук.

На цей час підготовку наукових кадрів здійснюють згідно з чинними нормативними документами:
Законом України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 01.07.2014
Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016

Провадять освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні. Здійснюють підготовку докторів філософії у галузі знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” згідно з освітньо-науковою програмою в ліцензійному обсязі 9 осіб відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 99-л від 22.01.2019 “Про ліцензування освітньої діяльності”.

Для впровадження освітньо-наукової програми (ОНП) і забезпечення здійснення навчального процесу здобувачів ступеня доктора філософії затверджено гаранта освітньо-наукової програми, групу забезпечення освітньо-наукової програми і групу забезпечення освітнього процесу (ОП), до складу яких увійшли провідні фахівці та науковці підприємства.

Набір до аспірантури здійснюють щорічно, вступні іспити складають зі спеціальності й англійської мови.

Аспірантура

Аспірантуру підприємства відкрито в 1969 році для підготовки наукових кадрів. За час роботи аспірантури підготовлено понад 300 кандидатів і 40 докторів наук, серед яких відомі вчені в галузі фізико-математичних, технічних, історичних та філологічних наук.

На цей час підготовку наукових кадрів здійснюють згідно з чинними нормативними документами:
Законом України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 01.07.2014
Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016

Провадять освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні. Здійснюють підготовку докторів філософії у галузі знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” згідно з освітньо-науковою програмою в ліцензійному обсязі 9 осіб відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 99-л від 22.01.2019 “Про ліцензування освітньої діяльності”.

Для впровадження освітньо-наукової програми (ОНП) і забезпечення здійснення навчального процесу здобувачів ступеня доктора філософії затверджено гаранта освітньо-наукової програми, групу забезпечення освітньо-наукової програми і групу забезпечення освітнього процесу (ОП), до складу яких увійшли провідні фахівці та науковці підприємства.

Набір до аспірантури здійснюють щорічно, вступні іспити складають зі спеціальності й англійської мови.

Аспірантура ДП «КБ  «Південне»
Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 ОНП

2017
2022

 Рецензії-відгуки стейкхолдерів